ثبت نام دانش آموزان

ثبت نام در کار سوق به دو صورت انجام میپذیرد

روش اول دانش آموزان بصورت انفرادی در سایت ثبت نام میکنند که پس از ثبت نام برای حضور در کلاسها بایست توسط مدیر یا رابط پژوهش تائید شوند

روش دوم فایل اکسل خام توسط مدیریت یا رابط پژوهش دانلود شده و در سایت بارگذاری میشود پس از چند ساعت بصورت اتوماتیک اسامی معرفی شده در کلاس ها ثبت نام میگردند

دریافت فایل اکسل خام