درباره ما

کارسوق جایگزینی برای واژه‌ی workshop و به معنی یک دوره‌ی آموزشی کوتاه‌مدت درباره‌ی موضوعی خاص است.

در ایران برگزاری کارسوق‌ها یا کارگاه‌های تخصصی از سطح دانشگاه آغاز شد و پس از مدتی به عنوان یک عامل مؤثر در شناسایی و رشد بیشتر دانش‌آموزان خلاق در سطح پیش از دانشگاه نیز آغاز گردید.

کارسوق سبب می‌شود که عده‌ی زیادی بتوانند در مدتی کوتاه از امکانات آموزشی در سطح بالا بهره ببرند. همچنین کارسوق موجب افزایش ارتباط علمی بین دانش‌آموزان مدارس مختلف و یا حتی دانش‌آموزان شهرهای مختلف می‌شود و نیز موقعیتی است برای بها دادن به دانش‌آموزان شهرستانی.

تعريف

كارسوق يك دوره كوتاه مدت آموزشي در يك موضوع خاص است. این کلمه معنای لغت به لغت کلمه انگلیسی  Work Shop(کار +سوق(بازار)) می باشد.

 

هدف

يافتن دانش‌آموزان خلاق و مبتكر با حصول سطح متوسطي از آگاهي‌هاي كلاسيك.

به بيان ساده:كشف استعدادهاي خاص و تقويت روحيه خلاقيت و آفرينندگي

 

اركان

کارسوقهای مختلف ، با شیوه های گوناگونی برگزار می گردند. اما سعی شده است که حداقل از یکی از روشهای زیر برای انتقال اطلاعات در آنها استفاده گردد.

ـ سخنراني       ـ نشست‌هاي مختلف     ـ نمايشگاه                 ـ مسابقه

ـ گفتگو          ـ آزمايش                  ـ بحث                     ـ كارگاه علمي

ـ ساير روش‌هاي متنوع براي آموزش

 

 

امتياز روش كارسوقي

ـ كارسوق رهایي از قيود برنامه كلاسيك آموزشي است.

ـ كارسوق بر اساس مفاهيم شهودي و نو زوایاي پنهان علوم پايه را بيان مي‌كند.

ـ در كارسوق‌، ارائه دقيق و علمي از جريان‌هاي مختلف علوم بيان مي‌گردد.

ـ كارسوق‌ها راه را برای آغاز سريع‌تر تحقيقات جدي دانش‌آموزان باز مي‌كنند.

ـ كارسوق‌ها امكان درک و شهود به‌صورت عيني و انفرادي را برای دانش‌آموزان ايجاد مي‌كنند.