Skip to main content

طبق تحقیقات UCL، دانش‌آموزان مدارس خصوصی در انگلستان تمایلی به اعلام گزارشی از وضعیت سلامت روان بهتر یا رضایت بیشتر از زندگی در اوایل بزرگسالی نسبت به همسالان خود ندارند.

تیم تحقیقاتی داده‌های جمع‌آوری‌شده از بیش از 7 هزار و 700 شرکت‌کننده در یک مطالعه کوهورت طولی را که توسط مرکز مطالعات طولی اجرا شد، تجزیه و تحلیل کردند که شامل زندگی گروهی از افراد متولد 1989-1990 در انگلستان از دوران متوسطه است.

به گزارش مدیکال نیوز، مدرسه، داده‌های ارزیابی‌های سلامت روانی را که شرکت‌کنندگان در مطالعه در سنین 14، 16 و 25 سال انجام داده بودند، بررسی کردند و سپس به اطلاعاتی که در سنین 20 و 25 سالگی گزارش داده‌اند در مورد میزان رضایت آنها از زندگی‌شان تا کنون نگاه کردند.

این مطالعه نشان داد که هیچ مزیتی مدرسه خصوصی برای سلامت روان پسران در هر سنی ندارد. دختران در مدارس خصوصی در سن 16 سالگی از سلامت روانی کمی بهتر از همتایان خود در مدارس دولتی برخوردار بودند، اما در 14 یا 25 سالگی تفاوتی مشاهده نشد. محققان همچنین تفاوتی در رضایت از زندگی بین دانش‌آموزان مدارس خصوصی و دولتی پیدا نکردند.

اگرچه در ظاهر، کسانی که به مدارس خصوصی می‌رفتند، از سلامت روانی بهتری نسبت به همسالان دولتی خود برخوردار بودند، اما پس از در نظر گرفتن پیشینه اجتماعی – اقتصادی و قومیت، تفاوت‌ها ناپدید شدند.

این یافته‌ها محققان را شگفت‌زده کرد و اعلام کردند که مدارس خصوصی منابع مالی بیشتری نسبت به مدارس دولتی دارند و در سال‌های اخیر تاکید ویژه‌ای بر حمایت از سلامت روان داشته‌اند.

با این حال، دانش‌آموزان مدارس خصوصی ممکن است تحت فشار بیشتری نسبت به همسالان مدرسه دولتی خود باشند. دکتر موراگ هندرسون رئیس مرکز مطالعات طولی UCL گفت: «این احتمال وجود دارد که اگرچه منابع مدرسه در مدارس خصوصی بیشتر است، استرس تحصیلی دانش‌آموزان نیز ممکن است زیاد باشد»

دکتر هندرسون معتقد است که نتایج ممکن است برای دانش‌آموزان امروزی متفاوت باشد، زیرا مدارس خصوصی بهتر می‌توانند از دانش‌آموزانی که از زمان شروع همه‌گیری با چالش‌های سلامت روان خود دست و پنجه نرم می‌کنند، حمایت کنند.

تبلیغات شما