Skip to main content
در این مقاله سعی میکنیم به کعرفی کتاب زندگی خود را مجدد بیافرینیدرا بررسی کنیم و لازم به ذکر است که این کتاب به وسیله نویسنده خوب جفری یانگ نوشته شده است و در ایران به ترجمه رسیده است . در قسمت زیر بخشی از کتاب و کلیات آن را با یک دیگر مرور خواهیم کرد .

کتاب زندگی خود را مجدد بیافرینید اثر جفری یانگ

بیشتر مردم علت اینکه چرا از زندگی ناخشنود هستند را نمیدانند و این موضوع زمانی سخت تر میشود که گاهی اوقات مشاهده میکنیم شخصیت هایی که موفق و پولدار هستند نیز از زندگی خود خشنود نیستند و با مصائب بیشتری روبرو هستند یانگ منبع خیلیی از مسائل شخصیتی را دوران کودکی میداند و علت این مسائل را تحقیق میکند و سپس شیوه های کاربردی و ساده برای حل این مسائل ارائه میدهند.

خلاصه دانلود رایگان کامل کتاب زندگی خودرا دوباره بیافرینید pdf آیا همیشه تمایل به برقراری ارتباط با کسانی دارید که با شما سرد برخورد میکنند؟

احساس مینمایید که نزدیکانتان به شما ارزش نمیدهند و یا شما را درک نمیکنند؟فکر مینمایید که فقدان دارید و کسی شما را دوست ندارد؟از احتیاج های خود آگاه نیستید؟

در این دانلود کتاب بیان میکند که به چه نحوی میتوان تله های زندگی را به همانگونه که در زندگی به وجود می آیند پیگیری کرد و تا زمانی که این تله های اشتباه از زندگی حذف نشده اند با آنان بایست رو در رو شد‌.آشفتگیات شخصیتی نابود کننده شخصیت شخص هستند تله هایی که در تمام طول زندگی احساس خوشحال نبودن را در شخص به وجود می آورند افسردگی و نگرانی بخشی از مسائلی است که به دنبال آشفتگیات شخصیتی می آید و شخص را آزار میدهد از شیوه شناخت معالجه ای برای از بین بردن دردهایی که در دراز مدت معالجه میشوند و همیشه تکرار میشوند مصرف میشود.

این کتاب ۱۱ مطلب باارزش از تله های شخصیتی تکرار شونده را بیان میکند که تله های زندگی ندلگرمیه میشوند و به آسان ترین شکل امکان پذیر توضیح داده شده اند که به راحتی قابل درک باشند و خواننده به راحتی میتواند این تله ها بشناسد.این کتاب شیوه های سودمندی را برای از میان برداشتن سخت ترین مسائل زندگی بیان میکند که به تمام مردم یاری بیشتری میکند و نشان میدهد که نویسندگان آن دارای نگرش عمیق بوده اند.

 

تبلیغات شما